תמונה מדינת ישראל

משרד המשפטים | פרקליטות המדינה

המצאת כתבי בית דין מקוונת למחלקת בג"צים

הסבר על הבקשה ודגשים

פיילוט המצאה מקוונת למחלקת בג"צים

על מנת שניתן יהיה לקלוט במערכות את כתבי בית הדין, אנא צרפו לטופס המקוון עותק סרוק וחתום, זהה לזה שהוגש לבית המשפט העליון, אשר כולל את מלוא הנספחים שצורפו.
כמו כן, אנא מלאו במדויק את פרטי בעל הדין ופרטי המשרד המייצג.
פרטי הבקשה

פרטי עורך הדין המגיש

Form Title

Form Title

על המסמכים המצורפים להיות מסמכים סרוקים בלבד בפורמט PDF, המסמכים המצורפים חייבים להיות זהים למה שהוגש לבית המשפט ולכלול ייפוי כוח, תצהירים, כלל הנספחים

גודל כל קובץ לא יחרוג מ- 10MB

      

    כל הזכויות שמורות YYYY משרד המשפטים ©    גירסה: