תמונה מדינת ישראל

משרד המשפטים | פרקליטות המדינה

טופס פניית נפגע עבירה לפרקליטות

מסמכים מצורפים

צילום תעודת זהות/ רישיון/ דרכון

  ייפוי כוח

   צילום תעודת זהות/ רישיון/ דרכון של נפגע העבירה

    בית המשפט

    מספר פל''א

    פרטי הפוגע

    תלונה

    אחר

    במידה וברשותך מסמכים נוספים ורלוונטיים לפנייתך, ניתן לצרפם כאן.

     כל הזכויות שמורות YYYY משרד המשפטים ©    גירסה: